Globalne zmiany klimatu i ich implikacje dla rzeźby Polski

Redaktor tomu: Zbigniew Zwoliński (Poznań)

Landform Analysis
Landform Analysis, vol. 15, 2011 - Publikacja Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich


Impressum

Spis treściCopyright © 2011 by The Association of Polish Geomorphologists, Poznań
Last updated: September 20, 2011