Współczesne przemiany rzeźby terenu
Present-day changes of landforms

Redaktorzy / Guest Editors: Małgorzata Mazurek (Poznań), Zbigniew Zwoliński (Poznań)

Landform Analysis
Landform Analysis, vol. 20, 2012 - Publikacja Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich / Published by the Association of Polish Geomorphologists


Editor-in Chief declare that electronic versions of articles are compatible with paper (original) versions.

Impressum

Spis treści / Contents


Uwaga: pliki przedterminowe / Attention: Early bird issue


Copyright © 2012 by
The Association of Polish Geomorphologists, Poznań
Last updated: December 30, 2012